องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง...[วันที่ 2015-10-27][ผู้อ่าน 545]
 
  โครงการรณรงค์สร้างพฤติกรรมและจิตสำนึกของประชาชนในก...[วันที่ 2015-09-30][ผู้อ่าน 484]
 
  โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 25...[วันที่ 2015-08-31][ผู้อ่าน 411]
 
  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ร่วมพิธีเฉ...[วันที่ 2015-08-13][ผู้อ่าน 497]
 
  ประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.2558 สมัยที่ 3 ครั้งที่ ...[วันที่ 2015-07-01][ผู้อ่าน 456]
 
  โครงการสัมมนาเครือข่าย อปท.ในเขตอำเภอสีชมพู ประจำป...[วันที่ 2015-06-01][ผู้อ่าน 457]
 
  ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2558 กิ...[วันที่ 2015-05-22][ผู้อ่าน 504]
 
  ทำบุญขึ้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแดงหลังใหม่ วัน...[วันที่ 2015-05-18][ผู้อ่าน 550]
 
  ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2558 วันท...[วันที่ 2015-05-14][ผู้อ่าน 480]
 
  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้า...[วันที่ 2015-05-01][ผู้อ่าน 488]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรา...[วันที่ 2015-04-17][ผู้อ่าน 507]
 
  โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 ในวันพฤหัส...[วันที่ 2015-04-16][ผู้อ่าน 501]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13