องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
  โครงการส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มสตรีและครอบครัว ประจ...[วันที่ 2016-03-24][ผู้อ่าน 468]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตราย...[วันที่ 2016-03-23][ผู้อ่าน 431]
 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง...[วันที่ 2016-03-21][ผู้อ่าน 415]
 
  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และผู้นำ ร่วมพิธีมอบบ...[วันที่ 2016-03-17][ผู้อ่าน 486]
 
  โครงการออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่ ระหว่างวันที...[วันที่ 2016-03-11][ผู้อ่าน 436]
 
  โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานป้องกันภัย...[วันที่ 2016-03-09][ผู้อ่าน 435]
 
  พิธีมอบป้าย 1 อำเภอ 1 ตำบลต้นแบบ การแก้ไขปัญหายาเส...[วันที่ 2016-03-07][ผู้อ่าน 416]
 
  โครงการอาสาสมัครแจ้งเตือนภัยประจำหมู่บ้าน "มิสเตอร...[วันที่ 2016-03-01][ผู้อ่าน 408]
 
  โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกล...[วันที่ 2016-02-29][ผู้อ่าน 528]
 
  โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....[วันที่ 2016-02-17][ผู้อ่าน 406]
 
  ประเภทกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ในการเข้...[วันที่ 2016-01-22][ผู้อ่าน 530]
 
  พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่...[วันที่ 2016-01-22][ผู้อ่าน 570]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14