องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
  โครงการต้นกล้าพอเพียง เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ให...[วันที่ 2022-12-21][ผู้อ่าน 26]
 
  ทดสอบกิจกรรม[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 25]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง งานกิจการสภา ได้ประชุ...[วันที่ 2022-12-14][ผู้อ่าน 23]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงได้ประชุมปรึกษาหารือโค...[วันที่ 2022-12-13][ผู้อ่าน 51]
 
  โครงการสืบสานประเพณีเกี่ยวข้าว ประจำปี 2565 ณ บ้าน...[วันที่ 2022-11-21][ผู้อ่าน 83]
 
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของบุคลากร อบ...[วันที่ 2022-11-14][ผู้อ่าน 156]
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่...[วันที่ 2022-11-03][ผู้อ่าน 46]
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมา...[วันที่ 2022-09-09][ผู้อ่าน 92]
 
  โครงการชมรมผู้สูงอายุสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2565...[วันที่ 2022-09-06][ผู้อ่าน 101]
 
  โครงการเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ป่วยติดเตียง...[วันที่ 2022-09-02][ผู้อ่าน 105]
 
  พิธีมอบบ้านกาชาด บ้านพักอาศัย เฉลิมพระเกียรติพระบา...[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 62]
 
  โครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรข...[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 63]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10