องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2...[วันที่ 2024-01-15][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการกีฬาต้านยาเสพติด "หนองแดงเกมส์" ประจำปี พ.ศ...[วันที่ 2024-01-03][ผู้อ่าน 42]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้...[วันที่ 2023-12-08][ผู้อ่าน 60]
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแดง องค์การบริหารส่วนตำบ...[วันที่ 2023-12-06][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้...[วันที่ 2023-11-10][ผู้อ่าน 38]
 
  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหา...[วันที่ 2023-11-06][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ณ บริ...[วันที่ 2023-10-27][ผู้อ่าน 57]
 
  นายประเดิม พลพิมพ์ นายก อบต.หนองแดง, นายอุดร โม้แก...[วันที่ 2023-10-09][ผู้อ่าน 54]
 
  โครงการวัด ประชา รัฐ  สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่...[วันที่ 2023-10-06][ผู้อ่าน 47]
 
  มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผ...[วันที่ 2023-09-26][ผู้อ่าน 65]
 
  โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่...[วันที่ 2023-09-08][ผู้อ่าน 71]
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากร ของ ...[วันที่ 2023-09-07][ผู้อ่าน 59]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14