องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง โดย นายประเดิม พลพิม...[วันที่ 2023-02-08][ผู้อ่าน 188]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้ประชุมคณะกรรมการช่...[วันที่ 2023-02-03][ผู้อ่าน 107]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้จัดประชุมสภา สมัยส...[วันที่ 2023-02-02][ผู้อ่าน 74]
 
  กองทุนธนาคารขยะตำบลหนองแดง ได้เริ่มออกรับซื้อขยะปร...[วันที่ 2023-01-19][ผู้อ่าน 80]
 
  โครงการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลหนอง...[วันที่ 2023-01-18][ผู้อ่าน 118]
 
  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2...[วันที่ 2023-01-14][ผู้อ่าน 99]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 256...[วันที่ 2022-12-29][ผู้อ่าน 79]
 
  โครงการกีฬาต้านยาเสพติด "หนองแดงเกมส์ ประจำปี พ.ศ....[วันที่ 2022-12-27][ผู้อ่าน 101]
 
  โครงการต้นกล้าพอเพียง เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ให...[วันที่ 2022-12-21][ผู้อ่าน 134]
 
  ทดสอบกิจกรรม[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 94]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง งานกิจการสภา ได้ประชุ...[วันที่ 2022-12-14][ผู้อ่าน 109]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงได้ประชุมปรึกษาหารือโค...[วันที่ 2022-12-13][ผู้อ่าน 137]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14