องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
  โครงการสืบสานประเพณีเกี่ยวข้าว ประจำปี 2565 ณ บ้าน...[วันที่ 2022-11-21][ผู้อ่าน 158]
 
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของบุคลากร อบ...[วันที่ 2022-11-14][ผู้อ่าน 390]
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่...[วันที่ 2022-11-03][ผู้อ่าน 141]
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมา...[วันที่ 2022-09-09][ผู้อ่าน 217]
 
  โครงการชมรมผู้สูงอายุสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2565...[วันที่ 2022-09-06][ผู้อ่าน 181]
 
  โครงการเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ป่วยติดเตียง...[วันที่ 2022-09-02][ผู้อ่าน 215]
 
  พิธีมอบบ้านกาชาด บ้านพักอาศัย เฉลิมพระเกียรติพระบา...[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 123]
 
  โครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรข...[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 147]
 
  อบต.หนองแดง จัดโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข...[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 155]
 
  อบต.หนองแดงได้เปิดป้ายอาคารศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล...[วันที่ 2022-08-16][ผู้อ่าน 146]
 
  อบต.หนองแดงได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท...[วันที่ 2022-08-15][ผู้อ่าน 164]
 
  อบต.หนองแดง จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเด็กแล...[วันที่ 2022-06-30][ผู้อ่าน 279]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14