องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


อบต.หนองแดง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น (คจพ.จ.) และผู้นำหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน ประชุมเพื่อร่วมตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามโครงการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒน


2024-07-04
2024-06-07
2024-05-31
2024-05-13
2024-05-07
2024-04-26
2024-04-19
2024-04-10
2024-03-05
2024-03-04