องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


อบต.หนองแดง จัดโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุม อบต.หนองแเดง


งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน อบต.หนองแดง จัดโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุม อบต.หนองแเดง
ส่งเสริมให้สตรีในตำบลหนองแดง มีอาชีพมีรายได้ ด้วยการสอนทำตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก  
โดย นายประเดิม พลพิมพ์  นายก อบต. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  และนางอรทัย เกิดสมบูรณ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้

2023-01-19
2023-01-18
2023-01-14
2022-12-29
2022-12-27
2022-12-21
2022-12-20
2022-12-14
2022-12-13
2022-11-21