องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง โดย นายประเดิม พลพิมพ์ นายก อบต.หนองแดง พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้นำเงินมอบความช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) ณ บ้านโพธิ์ชัย ม.10 ต.หนองแดง อ.สีชมพู


2023-05-01
2023-04-11
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-07
2023-04-04
2023-03-20
2023-03-03
2023-02-15
2023-02-13