องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


โครงการจัดการขยะในตำบลหนองแดงแบบบูรณาการ “ภายใต้กิจกรรมกำจัดขยะ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและป้องกันโรค (จังหวัดสะอาด) ขยะเปียกลดโลกร้อน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


นายวาโย  คงโพธิ์น้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีการฝึกอบรมโครงการจัดการขยะในตำบลหนองแดงแบบบูรณาการ “ภายใต้กิจกรรมกำจัดขยะ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและป้องกันโรค (จังหวัดสะอาด) ขยะเปียกลดโลกร้อน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการลดปริมาณการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน รณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่/เพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

2024-04-19
2024-04-10
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-23
2024-02-08
2024-01-15
2024-01-03
2023-12-08
2023-12-06