องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


ประชุมการพิจารณาช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลหนองแดง


วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ นายประเดิม  พลพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง  เป็นประธานการพิจารณาช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลหนองแดง โดยมีนายสมเกียรติ  เลอยุกต์ ท้องถิ่นอำเภอสีชมพู นายวิริยะ  มานาดี ปลัดอำเภอสีชมพู ผู้รับผิดชอบตำบลหนองแดง เข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาให้ความช่วบเหลือ

2024-07-04
2024-06-07
2024-05-31
2024-05-13
2024-05-07
2024-04-26
2024-04-19
2024-04-10
2024-03-05
2024-03-04