องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของบุคลากร อบต.หนองแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง งานการเจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของบุคลากร อบต.หนองแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2567 โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 วิชา คือ การฝึกอบรมเพิ่มความรู้ทางวิชาการ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง  และศึกษาดูงานนอกสถานที่ในเขต  จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2567

 

2024-07-04
2024-06-07
2024-05-31
2024-05-13
2024-05-07
2024-04-26
2024-04-19
2024-04-10
2024-03-05
2024-03-04