องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


โครงการจัดงานบุญประเพณี บุญเดือนหก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง นำโดย นายประเดิม พลพิมพ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.หนองแดงทุกท่าน ได้ร่วมกันจัดโครงการจัดงานบุญเดือนหก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน สจ.จารุพรรณ ภูวสันติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ฐานจุดบั้งไฟองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

2024-07-04
2024-06-07
2024-05-31
2024-05-13
2024-05-07
2024-04-26
2024-04-19
2024-04-10
2024-03-05
2024-03-04