องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. โดย นายประเดิม พลพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เป็น ประธานเปิดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ทักษะ ในความหมายของสตรีและบทบาทของสตรี ในการบริหารจัดการบุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม ต่อไป ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

2024-07-04
2024-06-07
2024-05-31
2024-05-13
2024-05-07
2024-04-26
2024-04-19
2024-04-10
2024-03-05
2024-03-04