องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายประเดิม  พลพิมพ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวาโย  คงโพธิ์น้อย
นายอุดร  โม้แก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายบุญช่วย  สุธรรม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4344-4041, 0-4344-4135, 0-4330-6102
EMAIL : nongdangs@hotmail.com, nongdangs611@gmail.com
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign