องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง [ 6 ธ.ค. 2560 ]140
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]143
43 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 ต.ค. 2560 ]159
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด [ 27 ม.ค. 2560 ]143
45 กำหนดยื่นชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 10 ม.ค. 2560 ]277
46 กำหนดยื่นชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 8 ม.ค. 2559 ]194
47 อบต.บ้านใหม่ ประกาศการเปิดเผยราคาและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านโสกจานนาดี [ 30 พ.ย. 542 ]137
48 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 แก้ไข ฉบับที่ 1 [ 30 พ.ย. 542 ]128
 
|1|2หน้า 3


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4344-4041, 0-4344-4135, 0-4330-6102
EMAIL : nongdangs@hotmail.com, nongdangs611@gmail.com
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign