องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 7 มี.ค. 2566 ]16
2 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ [ 2 มี.ค. 2566 ]31
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) [ 22 ก.พ. 2566 ]26
4 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 14 ก.พ. 2566 ]23
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) [ 3 ก.พ. 2566 ]21
6 ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ITA 2566) [ 19 ม.ค. 2566 ]39
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่องประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]25
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และกำหนด วันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 ธ.ค. 2565 ]21
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]25
10 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]25
11 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ต.ค. 2565 ]34
12 ประกาศการคืนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]70
13 ประกาศคำขวัญประจำตำบลหนองแดง [ 10 พ.ค. 2565 ]93
14 ประชาสัมพันธ์การออกฉีดพ่นหมอกควันยุงลาย ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแดง [ 9 พ.ค. 2565 ]78
15 ประกาศผลการประกวดคำขวัญประจำตำบลหนองแดง [ 6 พ.ค. 2565 ]85
16 หลักเกณฑ์กิจกรรมการประกวดคำขวัญประจำตำบลหนองแดง [ 2 พ.ค. 2565 ]88
17 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 14 มี.ค. 2565 ]149
18 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]156
19 ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) [ 6 ม.ค. 2565 ]169
20 การลดการใช้พลังงานของ อบต.หนองแดง [ 5 ต.ค. 2564 ]82
 
หน้า 1|2|3


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4344-4041, 0-4344-4135, 0-4330-6102
EMAIL : nongdangs@hotmail.com, nongdangs611@gmail.com
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign