องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
  ประชุมการพิจารณาช่วยเหลือเด็กผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอ...[วันที่ 2024-05-13][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ของบุคลากร อ...[วันที่ 2024-05-07][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา...[วันที่ 2024-04-19][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประม...[วันที่ 2024-04-10][ผู้อ่าน 12]
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ เ...[วันที่ 2024-03-05][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน "ค่ายเยาวชนคนรัก...[วันที่ 2024-03-04][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ พื้นที่บ้านหน...[วันที่ 2024-02-23][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตำบลหนองแดง ...[วันที่ 2024-02-08][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2...[วันที่ 2024-01-15][ผู้อ่าน 23]
 
  โครงการกีฬาต้านยาเสพติด "หนองแดงเกมส์" ประจำปี พ.ศ...[วันที่ 2024-01-03][ผู้อ่าน 32]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้...[วันที่ 2023-12-08][ผู้อ่าน 53]
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแดง องค์การบริหารส่วนตำบ...[วันที่ 2023-12-06][ผู้อ่าน 22]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14