องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของบุคลากร อบ...[วันที่ 2022-11-14][ผู้อ่าน 221]
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่...[วันที่ 2022-11-03][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมา...[วันที่ 2022-09-09][ผู้อ่าน 107]
 
  โครงการชมรมผู้สูงอายุสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2565...[วันที่ 2022-09-06][ผู้อ่าน 110]
 
  โครงการเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ป่วยติดเตียง...[วันที่ 2022-09-02][ผู้อ่าน 122]
 
  พิธีมอบบ้านกาชาด บ้านพักอาศัย เฉลิมพระเกียรติพระบา...[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 67]
 
  โครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรข...[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 68]
 
  อบต.หนองแดง จัดโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข...[วันที่ 2022-08-19][ผู้อ่าน 92]
 
  อบต.หนองแดงได้เปิดป้ายอาคารศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล...[วันที่ 2022-08-16][ผู้อ่าน 91]
 
  อบต.หนองแดงได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท...[วันที่ 2022-08-15][ผู้อ่าน 112]
 
  อบต.หนองแดง จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเด็กแล...[วันที่ 2022-06-30][ผู้อ่าน 189]
 
  โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์บำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ ...[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 168]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11