องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
  โครงการอาสาสมัครแจ้งเตือนภัยประจำหมู่บ้าน "มิสเตอร...[วันที่ 2016-03-01][ผู้อ่าน 397]
 
  โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกล...[วันที่ 2016-02-29][ผู้อ่าน 491]
 
  โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....[วันที่ 2016-02-17][ผู้อ่าน 392]
 
  ประเภทกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ในการเข้...[วันที่ 2016-01-22][ผู้อ่าน 506]
 
  พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่...[วันที่ 2016-01-22][ผู้อ่าน 549]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ร่วมกับโรงเรียน ทั้ง ...[วันที่ 2016-01-11][ผู้อ่าน 518]
 
  ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของห...[วันที่ 2015-12-25][ผู้อ่าน 540]
 
  ตรวจประเมินเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณ...[วันที่ 2015-12-24][ผู้อ่าน 539]
 
  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง เข้าร่วมประ...[วันที่ 2015-12-22][ผู้อ่าน 464]
 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วม...[วันที่ 2015-12-07][ผู้อ่าน 499]
 
  โครงการปกป้องสถาาบันสำคัญของชาติ กิจกรรม "ปั่นเพื่...[วันที่ 2015-12-04][ผู้อ่าน 555]
 
  พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ...[วันที่ 2015-11-25][ผู้อ่าน 438]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13