องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้า...[วันที่ 2015-05-01][ผู้อ่าน 455]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรา...[วันที่ 2015-04-17][ผู้อ่าน 449]
 
  โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 ในวันพฤหัส...[วันที่ 2015-04-16][ผู้อ่าน 454]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ...[วันที่ 2015-03-30][ผู้อ่าน 426]
 
  โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครตำรวจบ้าน (อส.ตร.) ระห...[วันที่ 2015-03-23][ผู้อ่าน 668]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรื...[วันที่ 2015-03-09][ผู้อ่าน 500]
 
  โครงการประชุมประชาคมการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่...[วันที่ 2015-02-16][ผู้อ่าน 542]
 
  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ร่วมประชุมป...[วันที่ 2015-02-13][ผู้อ่าน 413]
 
  งาน มหกรรมของดีสีชมพู ครบรอบ 50 ปี ประจำปี 2558 ระ...[วันที่ 2015-02-06][ผู้อ่าน 458]
 
  กิจกรรมประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ...[วันที่ 2015-01-22][ผู้อ่าน 453]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ร่วมกับโรงเรียนในเขตอ...[วันที่ 2015-01-14][ผู้อ่าน 453]
 
  การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสีชมพูต...[วันที่ 2015-01-05][ผู้อ่าน 617]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10