องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 พร้อมทั้งแถลงนโยบายต่อสภา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง


2023-03-20
2023-03-03
2023-02-15
2023-02-13
2023-02-08
2023-02-03
2023-02-02
2023-01-19
2023-01-18
2023-01-14