องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตำบลหนองแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


8 กุมภาพันธ์ 2567 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สอบเคสผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคมพื้นที่ตำบลหนองแดง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไป

2024-05-13
2024-05-07
2024-04-19
2024-04-10
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-23
2024-02-08
2024-01-15
2024-01-03