องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


โครงการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลหนองแดง ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลหนองแดง


วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567  นายประเดิม  พลพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง 
คณะผู้บริหาร บุคลากร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง จัดพิธีเปิดโครงการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลหนองแดง ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลหนองแดง โดยได้รับเกียรติจากนายคารม  คำพิฑูรย์ นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ผู้นำท้องที่ อสม.ทั้ง ๑๑  หมู่บ้าน  พร้อมกันนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เดินรณรงค์ และ มอบธงครัวเรือนปลอดยาเสพติดในโครงการขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด โดยชุมชนเป็นฐาน (cbtx) “ ยุทธการโพธิ์ทองล้อมรักษ์ ” บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ให้กับตัวแทนคุ้ม ตัวแทนครัวเรือน ณ ศาลาวัดสายทอง บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

2024-05-13
2024-05-07
2024-04-19
2024-04-10
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-23
2024-02-08
2024-01-15
2024-01-03