องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง


 ด้วยจังหวัดขอนแก่น กำหนดให้มีการจัดงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ปลุกกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ปลุกกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ในวันศุกร์ที่ 8  ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.  ณ บริเวณหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

2024-05-13
2024-05-07
2024-04-19
2024-04-10
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-23
2024-02-08
2024-01-15
2024-01-03