องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนพื้นที่ตำบลหนองแดง


วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น.
นายประเดิม พลพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง มอบหมายให้ นายอุดร โม้แก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่  เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนพื้นที่ตำบลหนองแดง จำนวน 15 ราย ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองแดง

2024-05-13
2024-05-07
2024-04-19
2024-04-10
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-23
2024-02-08
2024-01-15
2024-01-03