องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงได้จัดกิจกรรม“วันดินโลก” เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความสำคัญ และปลูกจิตสำนึกให้มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์


วันที่  ๖  ธันวาคม ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแดง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงได้จัดกิจกรรม“วันดินโลก” เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความสำคัญ และปลูกจิตสำนึกให้มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์  ซึ่งวันดินโลก คือ วันที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน ตรงกับวันที่ ๕  ธันวาคมของทุกปี ตามมติขององค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวง รัชกาลที่ ๙ เนื่องจากทรงมีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาที่ดินในประเทศไทยมาอย่างยาวนานคำขวัญวันดินโลกเพื่อสร้างพันธกิจร่วมกัน สำหรับ คำขวัญวันดินโลก ๒๕๖๖ คือ “Soil and water: a source of life” หรือแปลเป็นไทยมีความหมายว่า “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”

2024-05-13
2024-05-07
2024-04-19
2024-04-10
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-23
2024-02-08
2024-01-15
2024-01-03