องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง กองการศึกษาฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นำโดยท่าน นายประเดิม พลพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่าน จารุพรรณ ภูวสันติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกาย อารมย์ และจิตใจ ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

2024-05-13
2024-05-07
2024-04-19
2024-04-10
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-23
2024-02-08
2024-01-15
2024-01-03