องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


กองทุนธนาคารขยะตำบลหนองแดง ได้เริ่มออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน ธันวาคม 2564 จำนวน 11 หมู่บ้าน เพื่อเป็นค่าฌาปณกิจศพของกองทุนขยะตำบลหนองแดงต่อไป


2024-04-19
2024-04-10
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-23
2024-02-08
2024-01-15
2024-01-03
2023-12-08
2023-12-06