องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


กองทุนธนาคารขยะตำบลหนองแดง ได้เริ่มออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน ธันวาคม 2564 จำนวน 11 หมู่บ้าน เพื่อเป็นค่าฌาปณกิจศพของกองทุนขยะตำบลหนองแดงต่อไป


2023-03-20
2023-03-03
2023-02-15
2023-02-13
2023-02-08
2023-02-03
2023-02-02
2023-01-19
2023-01-18
2023-01-14