องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วม...[วันที่ 2015-12-07][ผู้อ่าน 444]
 
  โครงการปกป้องสถาาบันสำคัญของชาติ กิจกรรม "ปั่นเพื่...[วันที่ 2015-12-04][ผู้อ่าน 494]
 
  พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ...[วันที่ 2015-11-25][ผู้อ่าน 404]
 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง...[วันที่ 2015-10-27][ผู้อ่าน 493]
 
  โครงการรณรงค์สร้างพฤติกรรมและจิตสำนึกของประชาชนในก...[วันที่ 2015-09-30][ผู้อ่าน 431]
 
  โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 25...[วันที่ 2015-08-31][ผู้อ่าน 370]
 
  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ร่วมพิธีเฉ...[วันที่ 2015-08-13][ผู้อ่าน 446]
 
  ประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.2558 สมัยที่ 3 ครั้งที่ ...[วันที่ 2015-07-01][ผู้อ่าน 404]
 
  โครงการสัมมนาเครือข่าย อปท.ในเขตอำเภอสีชมพู ประจำป...[วันที่ 2015-06-01][ผู้อ่าน 421]
 
  ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2558 กิ...[วันที่ 2015-05-22][ผู้อ่าน 454]
 
  ทำบุญขึ้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแดงหลังใหม่ วัน...[วันที่ 2015-05-18][ผู้อ่าน 498]
 
  ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2558 วันท...[วันที่ 2015-05-14][ผู้อ่าน 432]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10