องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และผู้นำ ร่วมพิธีมอบบ...[วันที่ 2016-03-17][ผู้อ่าน 426]
 
  โครงการออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่ ระหว่างวันที...[วันที่ 2016-03-11][ผู้อ่าน 389]
 
  โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนการปฏิบัติงานป้องกันภัย...[วันที่ 2016-03-09][ผู้อ่าน 398]
 
  พิธีมอบป้าย 1 อำเภอ 1 ตำบลต้นแบบ การแก้ไขปัญหายาเส...[วันที่ 2016-03-07][ผู้อ่าน 383]
 
  โครงการอาสาสมัครแจ้งเตือนภัยประจำหมู่บ้าน "มิสเตอร...[วันที่ 2016-03-01][ผู้อ่าน 377]
 
  โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกล...[วันที่ 2016-02-29][ผู้อ่าน 460]
 
  โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....[วันที่ 2016-02-17][ผู้อ่าน 369]
 
  ประเภทกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ในการเข้...[วันที่ 2016-01-22][ผู้อ่าน 484]
 
  พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่...[วันที่ 2016-01-22][ผู้อ่าน 517]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ร่วมกับโรงเรียน ทั้ง ...[วันที่ 2016-01-11][ผู้อ่าน 491]
 
  ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของห...[วันที่ 2015-12-25][ผู้อ่าน 510]
 
  ตรวจประเมินเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณ...[วันที่ 2015-12-24][ผู้อ่าน 513]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11