องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ร่วมกับโรงเรียน ทั้ง ...[วันที่ 2016-01-11][ผู้อ่าน 548]
 
  ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของห...[วันที่ 2015-12-25][ผู้อ่าน 562]
 
  ตรวจประเมินเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณ...[วันที่ 2015-12-24][ผู้อ่าน 578]
 
  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง เข้าร่วมประ...[วันที่ 2015-12-22][ผู้อ่าน 495]
 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วม...[วันที่ 2015-12-07][ผู้อ่าน 514]
 
  โครงการปกป้องสถาาบันสำคัญของชาติ กิจกรรม "ปั่นเพื่...[วันที่ 2015-12-04][ผู้อ่าน 600]
 
  พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ...[วันที่ 2015-11-25][ผู้อ่าน 450]
 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง...[วันที่ 2015-10-27][ผู้อ่าน 557]
 
  โครงการรณรงค์สร้างพฤติกรรมและจิตสำนึกของประชาชนในก...[วันที่ 2015-09-30][ผู้อ่าน 497]
 
  โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 25...[วันที่ 2015-08-31][ผู้อ่าน 422]
 
  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ร่วมพิธีเฉ...[วันที่ 2015-08-13][ผู้อ่าน 513]
 
  ประชุมสภาสามัญประจำปี พ.ศ.2558 สมัยที่ 3 ครั้งที่ ...[วันที่ 2015-07-01][ผู้อ่าน 470]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14