องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

2024-06-07
2024-05-31
2024-05-13
2024-05-07
2024-04-19
2024-04-10
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-23
2024-02-08