องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

2023-01-19
2023-01-18
2023-01-14
2022-12-29
2022-12-27
2022-12-21
2022-12-20
2022-12-14
2022-12-13
2022-11-21