องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง

2023-05-25
2023-05-01
2023-04-11
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-07
2023-04-04
2023-03-20
2023-03-03
2023-02-15