องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของบุคลากร อบต.หนองแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้ดำเนินการจ้ดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของบุคลากร อบต.หนองแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ

2023-01-19
2023-01-18
2023-01-14
2022-12-29
2022-12-27
2022-12-21
2022-12-20
2022-12-14
2022-12-13
2022-11-21