องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของบุคลากร อบต.หนองแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้ดำเนินการจ้ดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของบุคลากร อบต.หนองแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ

2023-05-25
2023-05-01
2023-04-11
2023-04-11
2023-04-10
2023-04-07
2023-04-04
2023-03-20
2023-03-03
2023-02-15