องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของบุคลากร อบต.หนองแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง ได้ดำเนินการจ้ดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ของบุคลากร อบต.หนองแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ

2024-06-07
2024-05-31
2024-05-13
2024-05-07
2024-04-19
2024-04-10
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-23
2024-02-08