องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


โครงการต้นกล้าพอเพียง เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความรู้ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ บูรณาการกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"  


2023-03-20
2023-03-03
2023-02-15
2023-02-13
2023-02-08
2023-02-03
2023-02-02
2023-01-19
2023-01-18
2023-01-14