องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น : www.nongdang.go.th

 
 
 


โครงการต้นกล้าพอเพียง เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความรู้ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ บูรณาการกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"  


2024-02-23
2024-02-08
2024-01-15
2024-01-03
2023-12-08
2023-12-06
2023-11-10
2023-10-27
2023-10-09
2023-10-06